Пн-Пт 09:00 – 18:00
Сб-Нд вихідний
м.Чернівці, провулок Складський 7В
Вам зателефонувати?
Мова:
Солов'їна
0 0 грн
+38 (099) 733 17 55
Вам зателефонувати?
0 0 грн
0 0 грн

Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта є офіційною пропозицією інтернет-магазину https://dariana-trade.com/, далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом (тобто через Інтернет-магазин) або в точках роздрібної торгівлі, а також послуг у будь-який доступний спосіб, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті https://dariana-trade.com/ (далі — «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів (акцептом), вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця (ст. 642 ЦК України).

1.3. Публічна пропозиція набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Інтернет-сайті та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції.

1.4. У разі відкликання будь-якої частини Публічної пропозиції, всі інші положення Публічної пропозиції, що не відкликані, залишаються чинними. Момент оприлюднення змін до Публічної пропозиції або Публічної пропозиції в новій редакції на Інтернет-сайті вважається моментом ознайомлення Користувача з текстом таких змін до Публічної пропозиції або Публічної пропозиції в новій редакції.

1.5. Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.6. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або по телефону.

2. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

* «Товар» - продукція, що пропонується до продажу, розміщена на Інтернет-сайті Продавця.

* «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації Товару шляхом вчинення електронної угоди.

*«Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.

*«Покупець»— фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка уклала з Продавцем  Договір на умовах, викладених нижче.

*«Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах, викладених у цих Правилах або в окремому договорі, укладеному сторонами відповідно до законодавства України.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, що представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовлення у будь-якій кількості.

4.3. За відсутності товару на складі, Менеджер Продавця зобов'язаний повідомити Покупця (по телефону або через електронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.

5. Порядок оплати та доставка замовлення

5.1. Способи оплати та терміни доставки Товарів вказані на Інтернет-сайті в розділі «ДОСТАВКА ТА ОПЛАТА».

5.2. При ненадходженні коштів Продавець залишає за собою право анулювати замовлення.

5.3. Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення, до того моменту, поки він не оплачений.

5.5. Послуги платіжних систем, терміналів Покупець оплачує додатково.

5.6. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де й провадиться видача замовлень.

5.7. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

6. Права та обов'язки сторін:

6.1. Продавець має право:

- в односторонньому порядку відмовитись від виконання замовлення та/або анулювати його за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору;

6.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

6.3. Покупець має право:

- Оформити замовлення в Інтернет-магазині;

- Укласти електронний договір;

- Вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

- Змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

- Незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу різних партій фарб компаній партнерів за однакової моделі;

- Зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;

- Затримку та перебої в процесі обробки замовлення та доставки товару, що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- Протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;

- Передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам.

7.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі або громадським принципам моральності.

7.4. У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.

7.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей лише шляхом переговорів.

8. Інші умови

8.1. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://dariana-trade.com/

8.2. Продавця створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

8.3. Покупець відповідає за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

8.4 Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням передання Продавцем інформації, отриманої від Покупця, контрагентам і третім особам, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень тощо. Покупець також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, будь-яким Банкам і/або фінансовим установам та іншим третім особам (без обмеження) на розсуд ТОВ, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.5. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані.

8.6. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності

8.7. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти). 

8.8. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію".

8.9. Використання ресурсу Інтернет-сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця безкоштовне.

8.10. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.

9. Порядок повернення товару належної якості

9.1. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Повернення товару до Інтернет-магазину здійснюється за рахунок Покупця.

9.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

9.4 Ви можете обміняти або повернути товар протягом 14 днів за винятком дня покупки (товар не підійшов за кольором, формою, габаритами, розміром або з інших причин і не може бути використаний). Це право гарантує Вам Закон про захист прав споживача.

9.5 Щоб мати можливість обміняти або повернути товар, будь ласка, переконайтеся в наступному:

• товар не був в експлуатації, збережений його товарний вигляд, споживчі властивості, товар не має слідів використання: подряпин, потертостей, механічних пошкоджень (товар знаходиться в тому ж стані, що і на момент передачі покупцю)

• товар повністю укомплектований і не порушена цілісність фірмової упаковки, повністю збережено всі ярлики, захисні плівки, збережено заводське маркування (товар знаходиться в тому ж стані, що і на момент передачі покупцю)

9.6 Як можна зробити обмін чи повернення товару

Обмінювати або повернути товар можна заповнивши форму повернення товару. У формі просимо Вас докладно вказати, який саме дефект містить товар, що повертається. Якщо у вас немає особистого кабінету, на прохання клієнта заявка на повернення створюється менеджером у телефонному режимі.

Після заповнення форми, вам необхідно передзвонити в інтернет магазин для отримання адреси, за якими можна повернути товар, уточнення варіанта доставки товару, що повертається, та інших питань.

9.7.Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України. Вартість товару підлягає поверненню шляхом поштового або банківського переказу. Доставка Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

9.8. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.